Obchodné podmienky - Záhradníctvo

Záhradníctvo Prieložný

Obchodné podmienky www.zahradnictvo-eshop.sk

Všeobecné ustanovenia
Obchodné podmienky www.zahradnictvo-eshop.sk platia pre nákup v internetovom obchode www.zahradnictvo-eshop.sk a jeho podstránkach. Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.
Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.zahradnictvo-eshop.sk je Štefan Prieložný, Konská 222, 013 13  Rajecké Teplice, zapísaný v živnostenskom registry, IČO: 40135799, DIČ: 1036176383.
Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.

Vymedzenie pojmov

Predávajúci (dodávateľ) – Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok.

Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

Reklamácia
Ak chcete zakúpený tovar reklamovať, vopred nás prosím kontaktujte na e-mail - prielozny@zahradnictvo-eshop.sk. V prípade že je balík poškodený spravte fotografie a zašlite ich na náš e-mail.

 

Reklamovaný tovar (najlepšie až po dohode s nami) zašlite prosím na adresu Konská 222, 013 13 Rajecké Teplice

 

Po odoslaní reklamácie nechajte, prosím, rastliny ešte 2-3 týždne zasadené - pre
možnosť kontroly či je reklamácia oprávnená. 

Za škody spôsobené mrazom, či nesprávnou starostlivosťou nezodpovedáme - tovar bude preskúmaný odborníkom, ten určí, či je reklamácia oprávnená.

V prípade reklamácie nás kontaktujte na e-mail: prielozny@zahradnictvo-eshop.sk

 

Po posúdení reklamovaného tovaru Vás budeme bezodkladne kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodneme sa s Vami na rýchlom vyriešení problému:

  • reklamovaný tovar Vám vymeníme kus za kus,
  • výmena za iný tovar, ktorý si vyberiete (do hodnoty reklamovaného tovaru)
  • vrátenie peňazí.

 

Reklamácia bude vybavená v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 dní od prijatia reklamácie. Poštovné a iné poplatky nevraciame, rovnako ani poplatky na doručenie reklamovaného tovaru.

Reklamačný formulár nájdete po kliknutí na tento odkaz. Vyplnený formulár nám pošlite emailom na prielozny@zahradnictvo-eshop.sk a vyplnený formulár v tlačenej forme nám prosím pošlite spolu s reklamovaným tovarom v prípade že nám to zašlete poštou.

 

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy kupujúceho predávajúcim vo forme e-mailovej správy kupujúceho zaslaného predávajúcemu a/alebo vo forme kupujúcim vyplneného a odoslaného formulára na internetovej stránke predávajúceho a/alebo vo forme telefonickej objednávky kupujúceho predávajúcemu (ďalej len "objednávka").
Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim je telefonické alebo e-mailové potvrdenie predávajúcim kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti a termínu dodania tovaru požadovaného kupujúcim označené ako "potvrdenie objednávky". Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky.
Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene tovaru a/alebo iných služieb, názov a údaje o kupujúcom, resp. adrese, kde má byť tovar dodaný a údaje o cene, spôsobe prepravy tovaru do dohodnutého miesta doručenia tovaru pre kupujúceho, prípadne iné údaje.


Povinnosti predávajúceho www.zahradnictvo-eshop.sk

Predávajúci (www.zahradnictvo-eshop.sk) sa zaväzuje dodať:
Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, okrem zjavných omylov a v prípade výraznej zmeny ceny tovaru.
Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:
Oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou.
Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
Za poškodenie zásielky zavinené poštou.
Ak po prevzatí zásielky kupujúci zistí, že tovar nezodpovedá jeho predstavám, takýto tovar nemôžeme považovať za oprávnenú reklamáciu.


Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:
Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť nám.
Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky. V prípade neprevzatia tovaru sa kupujúci zaväzuje uhradiť náklady vzniknuté zaslaním objednávky, opätovným vrátením zásielky predávajúcemu a stornopoplatok vo výške 50% objednávaného tovaru.


Ako nakupovať na www.zahradnictvo-eshop.sk?

Spôsoby objednania tovaru:
vloženie tovaru do virtuálneho košíka a odoslanie objednávky
objednávka cez email: Prielozny@zahradnictvo-eshop.sk : do text emailu vložíte názvy a kódy produktov, meno objednávateľa, adresu doručenia, e-mail a telefónne číslo.


Virtuálny nákupný košík
Kliknutím na tlačitko "DO KOŠÍKA" vložíte produkt do virtuálneho košíka. Následne sa Vám zobrazí obsah košíka s vloženým tovarom a cenou. Následne môžete pokračovať nakupovaním ďaľších produktov. Obsah košíka môžete priebežne vidieť aj kliknutím na ikonu košíka vpravo hore. Pokiaľ chcete nejaký tovar z košíka vymazať, môžete tak urobiť kliknutím na krížik pod nadpisom ZMAZAŤ.

Pokladňa
Akonáhle máte košík naplnený tovarom, prejdete tlačítkom "VYPLNIŤ OBJEDNÁVKU" na stránku s výberom spôsobu dodania a platenia. V ďaľšom kroku sa prihlásite ako registrovaný zákazník alebo ako nový zákazník (pokiaľ ste tak neurobili hneď na začiatku nákupu). Nakupovať môžete aj bez registrácie vyplnením len dodacej adresy. Po vyplnení všetkých požadovaných údajov môžete prejsť na ďalšiu stránku, kde máte možnosť objednávku skontrolovať. V prípade, že je všetko v poriadku, môžete objednávku potvrdiť tlačítkom "ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU". Potom bude záväzná objednávka odoslaná do nášho systému. Po prijatí Vašej objednávky Vám príde potvrdzujúci email na Vami uvedenú emailovú adresu. Tento email obsahuje aj odkaz na stránku kde si Vašu objednávku môžete pozrieť.

 

Platobné možnosti

  • na dobierku (zaplatíte pri preberaní tovaru kuriérovi) - UPS kuriér - 5,50 €. V prípade objednávky s množstvom väčším ako 50 ks sa účtuje 11€ za prepravu - dvojnásobok základnej sumy. 
  • v hotovosti pri osobnom odbere v našej prevádzke

Uvádzané ceny za tovar sú zmluvné a konečné. Pokiaľ z nejakého dôvodu nemôžeme uspokojiť Vašu objednávku alebo jej časť, informujeme Vás o tom emailom alebo telefonicky.


Dodacie podmienky

Predávajúci je povinný po zaplatení ceny za tovar a ceny za dodanie tovaru spotrebiteľom, dodať tovar spotrebiteľovi v požadovanej kvalite, cene a množstve. Dodanie tovaru je možné realizovať v rámci Slovenskej republiky, a to prostredníctvom pošty. Pred prevzatím tovaru je spotrebiteľ povinný potvrdiť objednávku, zaplatiť cenu za tovar a cenu za dodanie tovaru. Predávajúci neručí za zásielky, ktoré sa stratili na pošte, či boli ukradnuté z poštovej schránky kupujúceho. 

 

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje našich zákazníkov budú chránené pred zneužitím. Kontaktné informácie zákazníka a informácie o jeho nákupoch sa nebudú poskytovať tretiemu subjektu, nebudú ani inak komerčne využívané. Vstupom do tohto internetového obchodu a využívaním jeho služieb každý zákazník dáva súhlas so zhromažďovaním a používaním jeho osobných údajov a informácií o jeho nákupoch. Tým, že sa stávate zákazníkom nášho obchodu dávate súhlas, že môžete byť informovaný o novinkách v tomto internetovom obchode telefonicky alebo e-mailom. Súčasne sa zaväzujeme k tomu, že na prianie zákazníka i bez udania dôvodov kedykoľvek jeho osobné dáta vymažeme zo svojej databázy.
Internetový obchod www.zahradnictvo-eshop.sk sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch.

"Informácie, ktoré nám poskytnete prostredníctvom objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám ani inak komerčne využívané."Záverečné ustavovenia

Právne vzťahy a podmienky sú výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka Slovenskej republiky.
Práva odberateľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 250/2007 Z.z.. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
Predávajúci ani odberateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené "vyššou mocou" alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

 

Vaše www.zahradnictvo-eshop.sk